hem > Nyheter > Företagsnyheter

Internationell väteenergipolitik

2022-11-16

Japan: Utvecklade den strategiska färdplanen för syreenergi och bränsleceller 2014 och gick in i återhämtningsekonomin 2040.

Europeiska unionen: The European Road Map: A Sustainable Development Path for Energy Transformation in Europe, med syredrivna 35 % av hushållsbilarna år 2050.

USA: The Comprehensive Energy Strategy formulerades 2014 och det syreekonomiska samhället förverkligades 2040.

Sydkorea: Utveckla den nationella syreenergistrategin 2019 och gå in i syreenergisamhället 2030.