hem > Nyheter > Företagsnyheter

Väte energi industri bakgrund

2022-11-16

Tillämpningsstatus för traditionell energi:

1. Motsättningen mellan utbud och efterfrågan blir alltmer akut

2. Allvarliga miljöföroreningar

3. Säkerhetsfrågor


Proton Exchange Membrane bränsleceller (väte energiutnyttjande utrustning) ï ¼

1. Rikliga bränslekällor

2. Inga föroreningar

3. Säkert och effektivt

4. Lång uthållighet för elfordon och bekvämt bränsletillskott